Privacyverklaring
HomeInformatiePrivacyverklaring
Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?

Privacyverklaring

Datum verklaring:   24-5-2018

 

  Kooyman B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Loon- en verhuurbedrijf Kooijman B.V.

Poelweg 2

De Kwakel 1424 PB

KvK 33286799

Tel. 0297-560575 / info@kooymanbv.nl

 

Aanleiding

Kooyman B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Verwerkt persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Voor- en achternaam max. 2 jaar na laatste contact
Adresgegevens max. 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer max. 2 jaar na laatste contact
E-mailadres max. 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden max. 2 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer max. 7 jaar  na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) max. 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt max. 2 jaar
 

Kooyman B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Kooyman B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunne voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Eénmalig een review mailing / verzenden nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (merketingbelang) bij potentiële klanten.
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting


Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Kooyman B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij:

De inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten.

Bij de bemiddeling tussen (potentiele) opdrachtgever en hovenier / stratenmaker voor de uitvoering van een opdracht.

Wanneer een transport van bestelde materialen wordt uitbesteed aan een derde.

In dergelijke situatie word je op de hoogte gesteld.

 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Kooyman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Cookies

Kooyman B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Privacy medewerkers Kooyman B.V.

Kooyman B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

 

Beveiliging

Kooyman B.V.  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via

tel. 0297-560575 / info@kooymanbv.nl

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze apparaten
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
  • Apparaten staan onder toezicht van de medewerkers
Jouw rechten
 
Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kooyman B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kooyman B.V.
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kooyman B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kooyman B.V. al jouw gegevens over te dragen  aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kooyman B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Kooyman B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kooyman B.V. . Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht te openbaren

Kooyman B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kooyman B.V.  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kooyman B.V.  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Kooyman B.V. / Poelweg 2 / 1424 PB / De Kwakel / tel. 0297-560575 / info@kooymanbv.nl

Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Of arrow