Verkoopvoorwaarden en verwerkingsadvies
HomeInformatieVeelgestelde vragenVerkoopvoorwaarden en verwerkingsadvies
Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?
Leveringsvoorwaarden Kooyman B.V.
 • Alle prijzen in onze showtuin zijn inclusief 21% BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Wij kunnen voor u vrijblijvend een offerte opstellen. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de bestelde hoeveelheden, omdat wij een offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens.
 • Wijzigingen in uw bestelling kunt u tot 24 uur van tevoren doorgeven. Daarna kan uw bestelling niet meer gewijzigd worden. Wilt u uw bestelling toch wijzigen, dan zullen er € 15.00 behandelingskosten in rekening gebracht worden. Speciaal bestelde materialen kunnen na bestelling NIET meer gewijzigd worden.
 • Aan eventuele rekenfouten worden geen rechten ontleend.
 • Afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling en de regio waarin het bezorgd moet worden, brengen wij u bij bezorging transportkosten in rekening.
 • Een dag van aflevering kunnen wij met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een tijdstip of dagdeel te bepalen. Op de dag voor aflevering kunnen wij u tussen 16.00 en 18.00 uur aangeven of uw bestelling in de ochtend (voor 12.00 uur) of in de middag (na 13.00 uur) is ingepland. Dit is echter geen bindende tijd van aflevering. Tip: laat uw bestelling een dag van tevoren leveren!
 • Geen enkele vertraging in (af)levering kan aanleiding geven tot schadevergoeding.
 • Er dient een aanbetaling te worden voldaan van 10% van de totaalsom.
 • Betaling is op drie manieren mogelijk; betaling vooraf of bij aflevering contant of per pin aan de chauffeur.
 • Betalingen boven de € 1.500,00 dienen vóór levering te worden voldaan op kantoor of per bank.
 • Het totaalbedrag van bestellingen die per bank worden voldaan, dienen een dag voor aflevering vóór 15:00 op de bankrekening van Kooyman B.V. te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet vóór 15.00 uur bij ons op de bankrekening is bijgeschreven, is het niet mogelijk om de bestelling de volgende dag bij u af te leveren.
 • Alle materialen worden naast de auto gelost, op een voor de auto bereikbare plaats, uitsluitend via een verharde weg. De mogelijkheden m.b.t. de losplaats worden door de chauffeur bepaald.
 • Materialen dienen bij bezorging gecontroleerd te worden. Klachten over bezorgingen en materialen dienen binnen 24 uur na levering gemeld te zijn. Let op! Verwerken is accepteren. Als u de producten ondanks zichtbare gebreken toch verwerkt, wordt uw klacht afgewezen.
 • Bij klachten van het product wordt dit door ons schriftelijk gemeld bij de fabrikant. Blijkt de klacht gegrond te zijn, zal deze op een passende wijze worden opgelost. De (ver)legkosten kunnen wij helaas niet vergoeden.
 • Bij levering op statiegeldpallets, wordt statiegeld per pallet in rekening gebracht. Bij inlevering van de pallets krijgt u het statiegeld retour. Beschadigde pallets worden niet retour genomen. Het retour nemen doen wij uitsluitend op vertoon van de aankoopbon en binnen 2 maanden na aankoop.
 • Bij ons gekochte artikelen die speciaal voor u besteld zijn, nemen wij niet retour.
 • Bij ons gekochte aanbiedingspartijen en 2e hands materialen nemen wij niet retour.
 • Bij ons gekochte artikelen die normaliter op voorraad staan, nemen wij retour tegen 80% van de aankoopprijs mits de artikelen onbeschadigd, schoon (zonder zand en grond) en compleet zijn. Dit doen wij uitsluitend op vertoon van de aankoopbon en binnen 6 weken na aankoop.
 • Geleverde materialen worden door ons niet retour gehaald.
 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing onze verkoopvoorwaarden en de CUMELA voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden – Nederland onder nr. 95/2013.

Verwerkingsadvies

Controle vooraf
Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.
Om diverse redenen dient u rekening te houden met een breukpercentage van 5%. In de regel is deze breuk te gebruiken voor passtukken.

Algemeen
Zorg voor u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit een puinbed van gebroken puin met daar bovenop een laag ophoogzand ( bij opritten ) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm SCHOON zand.
Het is van belang dat de tegels na het zagen en voegen worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels.
Het aftrillen van bestratingen:
- Afgetrild kunnen worden: Betonnen bestrating tot 20x30 cm van minimaal 5 cm dikte en gebakken bestrating.
- Niet afgetrild kunnen worden: Siertegels, natuursteentegels en grote formaten bestrating.
Alle kleurechte producten zoals GeoColor e.d. altijd aftrillen met een rubberen mat om beschadigingen aan de toplaag te voorkomen.

Opritten
Voor de verwerking van uw oprit zijn niet alles tegels geschikt! Wij adviseren een dikte van minimaal 6 cm. Informeer voor verwerking of uw tegels geschikt zijn voor uw oprit!

Beton
Bij betonproducten, hoe zorgvuldig ook geselecteerd, blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering mogelijk. Het verdient de aanbeveling om grotere partijen in één keer te bestellen en af te nemen. Tevens adviseren wij u meerdere pakketten zoveel mogelijk te mengen. Dit geldt vooral bij genuanceerde artikelen.

Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Gebruik voor het reinigen van tegels nooit een hogedrukreiniger, synthetische schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, (dooi)zouten of andere bijtende middelen.

Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, kan gevoelig zijn voor kalkuitbloei (witte uitslag). Hierop worden geen klachten geaccepteerd, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op!

Trommelstenen worden na productie en uitharding over elkaar gehaald in een soort centrifuge ‘de trommel’ genaamd. Hierdoor schuren de stenen tegen elkaar en kan er een hardnekkige gruislaag ontstaan, het zogenaamde ‘trommelgruis’. Deze laag zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen, door met name weersinvloeden. Tevens adviseren wij u om de stenen voor het aftrillen in te vegen met grof scherp zand, waardoor dit gruis sneller zal verdwijnen.

Alle vermelde maten van artikelen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken. Bent u strikt gebonden aan bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op.

Gebruik voor het invoegen van de bestrating de juiste voegmiddelen. Laat u hierover goed adviseren door onze verkoopmedewerkers.

Gecoate tegels
Houdt u er rekening mee dat gecoate tegels krasgevoeliger zijn.
 • Wij raden het af om de gecoate tegels in te voegen met brekerzand en/of voegsplit. Dit om krassen in de coating toplaag te voorkomen.
 • Het is van belang dat deze tegels met beleid behandeld worden. Ze mogen niet over elkaar heen geschoven worden.
 • Zoals elke andere bestrating, geldt voor dit product ook, dienen de pakken zoveel mogelijk gemengd verwerkt te worden.
 • Leg de tegels niet koud tegen elkaar aan, maar met een voeg van minimaal 3 mm verwerken.
 • Vermijd vlekken door achtergebleven zand of cementresten onmiddellijk met een zachte borstel te verwijderen.
Keramische tegels
Tegels uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden.
 • Controleer voor verwerking de producten op eventuele beschadigingen of afwijkingen.
 • Gebruik schoon, voldoende drainerend metsel- of vloerenzand
 • Tegels leggen op een gestabiliseerd afgereid zandbed.(gebruik 25 kg stabilisatiemortel per 5 m2)(het aanbrengen van een hechtmortel tussen de tegel en ondergrond vergroot de hechting aan de ondergrond en verminderd de kans op losliggende tegels)
 • Tegels leggen met een voeg van minimaal 3 mm.
 • Tegels na het leggen voorzichtig aankloppen met een rubberhamer.
 • Na het leggen de bestrating goed schoonmaken van cementresten.
 • De schone bestrating goed nat maken, zodat de onderlaag kan verharden.
 • Na het schoonmaken de voegen vullen met zilverzand of voegmortel.(zie gebruiksaanwijzing op de verpakking van de voegmortel)
 • Klachten bij verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen.
Natuursteen
Bij natuurstenen terrastegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Om de verschillen op te vangen en de vloer stevigheid, enige flexibiliteit en een bepaalde uitstraling te geven worden terrastegels bij voorkeur met een voeg gelegd. Deze voeg bedraagt minimaal 5 mm, maar kan afhankelijk van het materiaal (rustikaal) wel 15 mm bedragen. Een vloer dient, om spanningen te voorkomen, altijd 10 mm vrij van opgaande delen te liggen. De kleinste voegspijker is 5 mm breed en sommige vloeren dienen met voegspijker te worden opgevoegd.

Omdat ons assortiment zich door de grote keus aan formaten uitstekend leent voor het combineren van verschillende maten hebben wij voor u diverse patronen voorbereid welke als voorbeeld zouden kunnen dienen voor uw vloer. Deze patronen zijn bij onze binnen- of buitendienst op te vragen. Deze patronen zijn willekeurig en dienen als een suggestie. Uw situatie ter plekke is bepalend voor het uiteindelijke patroon dat u gaat doorzetten. Bij vaste pakketten is het belangrijk vooraf te checken welke formaten in welke hoeveelheid in het pakket zitten om zo achteraf niet met overschotten of tekorten van bepaalde maten te worden geconfronteerd, hetgeen kan voorkomen als u "voor de voet" werkt.

Wij kopen en verkopen alleen en uitsluitend eerste keus tegels. Een natuurproduct heeft echter bepaalde eigenschappen die onveranderlijk en onbeïnvloedbaar zijn. Te denken valt hierbij aan roestvorming, verkleuringen en kleurverschillen tussen tegels binnen een bepaalde partij maar ook tussen verschillende partijen. Eventuele reclamaties die hieruit voortvloeien kunnen wij daarom ook niet in behandeling nemen. Wij adviseren de benodigde hoeveelheden altijd in een keer te bestellen en tegels voor verwerking uit verschillende lagen en pakken te mengen om problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Verschillen in zoetgradatie tussen tegels onderling worden tevens door "menging" weggewerkt.

De ondergrond is van cruciaal belang voor een mooie duurzame natuursteenvloer.
Een vochtdoorlatende ondergrond en een goede afwatering zijn essentieel om de grootste vijand van natuursteen, stilstaand water, geen kans te geven. Voor een optimale afwatering adviseren wij het terras op een afschot van minimaal 1 cm per meter aan te leggen. Een professionele opbouw van de ondergrond zonder verontreiniging en risico op kalk- of roesttransport kan veel problemen voorkomen.
Per situatie kan de beste opbouw van uw ondergrond verschillen. Op de volgende pagina treft u de diverse mogelijkheden van opbouw die u kunt toepassen afhankelijk van de bodem. Mocht u vragen hebben over de beste opbouw voor een bepaalde situatie kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Gebruik bij natuursteen metselzand (bovenste 10 cm)
Bij stabilisatie dient u gebruik te maken van trascement (StabiCare).
Bij voegen dient u het juiste voegmiddel te gebruiken! Vraag advies hierover!!

Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m² aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter.

Om scheuren te voorkomen moeten buitenterrassen die verlijmd zijn of in de cement zijn verwerkt, volgens vaste regels van uitzetvoegen zijn voorzien.

Reinig uw bestratingmaterialen nooit met een hogedrukspuit. Vraag voor het juiste onderhoud van uw terras of voor andere vragen deskundig advies aan onze verkoopmedewerkers. Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!

Het team van Kooyman B.V.

Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Of arrow
www.kooymanbv.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.kooymanbv.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren