Projecten

Schiphol - A-Pier

Voor onze opdrachtgever A.Hak Leidingbouw zijn wij met de 2e fase van de nieuw te bouwen A-Pier te Schiphol begonnen.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het voorbereiden van kerosineleidingen rondom de nieuwe pier en aansluitingen op het bestaande kerosinenetwerk. Waarbij onze opdrachtgever zich voornamelijk zal gaan concentreren op het leidingwerk heeft Kooyman B.V. het graafwerk op zich genomen. Dit houdt in; het uitgraven van het leidingtracé, de afvoer van grond en de aanvoer van schoon zand (inclusief verdichten) nadat de leidingen op hun plaats liggen.