Tips en Advies
HomeServiceTips en Advies
Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?

Tips & advies

Om je verder op weg te helpen

Een stratenmaker nodig?
Veel mensen kiezen ervoor om het grove werk geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Een stratenmakers- en/of hoveniersbedrijf maakt een tuinontwerp, je kiest de materialen uit en de tuin wordt aangelegd. Wil je zeker zijn van een vakkundige stratenmaker? Vul dan hier het stratenmakers formulier in en de hovenier of stratenmaker zal binnen enkele weken contact met je opnemen.


 
Zelf uw tuin aanleggen?
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf de tuin aan te leggen. Voor die mensen hebben wij een aantal verwerkingsadviezen samengesteld om je enigszins op weg te helpen. Natuurlijk kun je voor vragen altijd bij ons terecht.

 

Verwerkingsadvies

Dit is een algemeen verwerkingsadvies. De specifieke productadviezen kunt u per productpagina op onze website raadplegen.

Controle vooraf

Controleer voordat je begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wend dan direct tot Kooyman B.V. Als je, ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product, toch overgaat tot verwerking van het product heb je zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Bewaar altijd labels van pakketten in verband met productiedata of badgecode van de geleverde materialen.
 
Algemeen
Zorg voordat je gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan je bestrating. De ondergrond kan bestaan uit een puinbed van gebroken puin met daar bovenop een laag ophoogzand ( bij opritten ) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt  u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm SCHOON zand.
 
Het is van belang dat de tegels na het zagen en voegen worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels.
 
Het aftrillen van bestratingen:
- Afgetrild kunnen worden                                 : Betonstenen dikker dan 4 cm en gebakken stenen
- Niet afgetrild kunnen worden                         : Siertegels, natuursteentegels en grote formaten bestrating.
Alle kleurechte producten zoals Geocolor e.d. altijd aftrillen met een rubberen mat om beschadigingen aan de toplaag te voorkomen.
 
Opritten
Voor de verwerking van je oprit zijn niet alle tegels geschikt! Wij adviseren een dikte van minimaal 6 cm. Informeer voor verwerking of jouw tegels geschikt zijn voor jouw oprit!
 
Beton
De getoonde monsters in onze showtuin en de afgebeelde foto's in onze brochure of op onze website geven slechts een indruk. Tegels met verschillende kleurnuances kunnen per productie anders zijn en derhalve afwijken van de getoonde voorbeelden. Wij adviseren je producten op maat te bestellen, zodat deze uit dezelfde productie komen en je hierdoor geen risico op kleurverschil loopt.
 
Bij genuanceerde kleuren krijg je een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken.

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Ook tuinaarde, vet of olie kan vervelende vlekken op de bestrating geven die moeilijk te verwijderen zijn. (Zorg er ook tijdens de verwerking voordat je niet met aarde aan je schoenen over de bestrating heen loopt). Mocht er onverhoopt een vlek ontstaan, zorg dan dat dit zo snel mogelijk van de bestrating af wordt gepoetst.

Gebruik voor het reinigen van tegels nooit een hogedrukreiniger, synthetische schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, (dooi)zouten of andere bijtende middelen.
 
Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, kan gevoelig zijn voor kalkuitbloei (witte uitslag). Hierop worden geen klachten geaccepteerd, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op!
 
Trommelstenen worden na productie en uitharding over elkaar gehaald in een soort centrifuge ‘de trommel’ genaamd. Hierdoor schuren de stenen tegen elkaar en kan er een hardnekkige gruislaag ontstaan, het zogenaamde ‘trommelgruis’. Deze laag zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen, door met name weersinvloeden. Tevens adviseren wij jou om de stenen voor het aftrillen in te vegen met grof scherp zand, waardoor dit gruis sneller zal verdwijnen.
 
Alle vermelde maten van artikelen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken. Ben je strikt gebonden aan bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op.

Gebruik voor het invoegen van de bestrating de juiste voegmiddelen. Laat je hierover goed adviseren door onze verkoopmedewerkers.

Stappenplan terras leggen

Keramische tegels
 • Tegels uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden.
 • Controleer voor verwerking de producten op eventuele beschadigingen of afwijkingen.
 • Gebruik schoon, voldoende drainerend metsel- of vloerenzand
 • Tegels leggen op een gestabiliseerd afgereid zandbed.(gebruik 25 kg stabilisatiemortel per 5 m2)
  (het aanbrengen van een hechtmortel tussen de tegel en ondergrond vergroot de hechting aan de ondergrond en verminderd de kans op losliggende tegels)
 • Tegels leggen met een voeg van minimaal 3 mm.
 • Tegels na het leggen voorzichtig aankloppen met een rubberhamer.
 • Na het leggen de bestrating goed schoonmaken van cementresten.
 • De schone bestrating goed nat maken, zodat de onderlaag kan verharden.
 • Na het schoonmaken de voegen vullen met zilverzand of voegmortel.(zie gebruiksaanwijzing op de verpakking van de voegmortel)
 • Klachten bij verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen.

Stappenplan terras leggen

Natuursteen
Bij natuurstenen terrastegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Om de verschillen op te vangen en de vloer stevigheid, enige flexibiliteit en een bepaalde uitstraling te geven worden terrastegels bij voorkeur met een voeg gelegd. Deze voeg bedraagt minimaal 5 mm, maar kan afhankelijk van het materiaal (rustikaal) wel 15 mm bedragen. Een vloer dient, om spanningen te voorkomen, altijd 10 mm vrij van opgaande delen te liggen. De kleinste voegspijker is 5 mm breed en sommige vloeren dienen met voegspijker te worden opgevoegd.                                                                            
Omdat ons assortiment zich door de grote keuze aan formaten uitstekend leent voor het combineren van verschillende maten hebben wij voor u diverse patronen voorbereid welke als voorbeeld zouden kunnen dienen voor uw vloer. Deze patronen zijn bij onze binnen- of buitendienst op te vragen. Deze patronen zijn willekeurig en dienen als een suggestie. Jouw situatie ter plekke is bepalend voor het uiteindelijke patroon dat je gaat doorzetten. Bij vaste pakketten is het belangrijk vooraf te checken welke formaten in welke hoeveelheid in het pakket zitten om zo achteraf niet met overschotten of tekorten van bepaalde maten te worden geconfronteerd, hetgeen kan voorkomen als je "voor de voet" werkt.
 
Wij kopen en verkopen alleen een uitsluitend eerste keuze tegels. Een natuurproduct heeft echter bepaalde eigenschappen die onveranderlijk en onbeïnvloedbaar zijn. Te denken valt hierbij aan roestvorming, verkleuringen en kleurverschillen tussen tegels binnen een bepaalde partij maar ook tussen verschillende partijen. Eventuele reclamaties die hieruit voortvloeien kunnen wij daarom ook niet in behandeling nemen. Wij adviseren de benodigde hoeveelheden altijd in een keer te bestellen en tegels voor verwerking uit verschillende lagen en pakken te mengen om problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Verschillen in zoetgradatie tussen tegels onderling worden tevens door "menging" weggewerkt.
 
De ondergrond is van cruciaal belang voor een mooie duurzame natuursteenvloer.
Een vochtdoorlatende ondergrond en een goede afwatering zijn essentieel om de grootste vijand van natuursteen, stilstaand water, geen kans te geven. Voor een optimale afwatering adviseren wij het terras op een afschot van minimaal 1 cm per meter aan te leggen. Een professionele opbouw van de ondergrond zonder verontreiniging en risico op kalk- of roesttransport kan veel problemen voorkomen.
Per situatie kan de beste opbouw van uw ondergrond verschillen. Op de volgende pagina treft u de diverse mogelijkheden van opbouw die je kunt toepassen afhankelijk van de bodem. Mocht je vragen hebben over de beste opbouw voor een bepaalde situatie kun je altijd even contact met ons opnemen.
 
Gebruik bij natuursteen metselzand (bovenste 10 cm)
Bij stabilisatie dien je gebruik te maken van trascement (stabiking).
Bij voegen dien je het juiste voegmiddel te gebruiken! Vraag advies hierover!!
 
Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m² aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter.
 
Om diverse redenen moet je rekening houden met een breukpercentage van 5% bij natuursteentegels. In de regel is deze breuk te gebruiken voor passtukken.
 
Om scheuren te voorkomen moeten buitenterrassen die verlijmd zijn of in de cement zijn verwerkt, volgens vaste regels van uitzetvoegen zijn voorzien.

Stappenplan terras leggen

Reinig je bestratingsmaterialen nooit met een hogedrukspuit. Vraag voor het juiste onderhoud van je terras, of voor andere vragen, deskundig advies aan onze verkoopmedewerkers. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe tuin!
 
Het team van Kooyman B.V.

Vrijblijvend advies van een van onze adviseurs in onze showtuin?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Of arrow